Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Installasjon

Gå til http://zoom.us/download, klikk på Download under Zoom Client for Meetings. Nedlastede program havner på ulike steder med ulike nettlesere. Noen ganger vises de til venstre nede i nettleseren. Hvis så, klikk på det for å installere programmet. Installasjonen krever administratorrettigheter på maskinen din.

Innlogging

Start Zoom fra desktop eller startmeny:

Klikk på Sign in i bildet som kommer opp.

Du tas til et login-vindu.
Oppgi brukernavnet ditt på formen brukernavn@uio.no
Klikk på Sign in with SSO

I det neste vinduet oppgir du uio som domene og klikker på Continue

Du tas så til Feide innlogging på web. Oppgi UiO brukernavn (uten @uio.no), passord og klikk på Log in.

Det kan være at du får dette bildet også. Klikk i tilfelle på Yes, continue

På det neste bildet klikker du på Open Zoom, (eventuelt Launch Zoom) og dermed er du innlogget.

Engangs oppsett

Vi anbefaler at du endrer noen innstillinger og sjekker ut ditt vanlige video- og lydoppsett før du begynner å bruke Zoom for fullt.

Klikk på tannhjulet øverst til høyre i vinduet du kommer til etter innlogging.

Klikk på Video i innstillingsbildet som kommer opp for sjekke at kameraet ditt er tilkoblet Zoom. Hvis det er flere kamera koblet til PCen, kan man velge fra nedtrekksmenyen under videobildet. Det er vanskelig å gi generelle råd for feilsøking dersom du ikke får bilde fra kameraet. Kontakt eventuelt IT-hjelp.

Klikk på Audio i innstillingsbildet for å sjekke at både mikrofon og høyttaler fungerer. Dersom du klikker på Test Speaker, spilles en liten melodi. Dersom du klikker på Test Mic går du over i Recordmodus hvor det du sier, blir spilt inn. Et nytt klikk på denne knappen gir Playmodus hvor det du har sagt, blir spilt av. Hvis mikrofonen fungerer, vil du også se det av variasjoner i Input Level. Dersom det er andre høyttalere og mikrofoner koblet til PCen, kan du velge de fra nedtrekksmenyene. Det er vanskelig å gi generelle råd for feilsøking dersom høyttaler eller mikrofon ikke fungerer. Kontakt eventuelt IT-hjelp.
Huk av Automatically join audio by computer when joining a meeting.

Lukk innstillingsvinduet med det vanlige lukkekrysset oppe til høyre.

Dersom du klarer å holde tilkoblingene dine uendret fra gang til gang, kan du spare deg for mye feilsøking.

Klikk på Recording i innstillingsbildet og slå deretter av Record video during screen sharing.

Delta i møte

Vær oppmerksom på at det gjøres opptak av forelesninger og lignende undervisningsformer hvor mange studenter deltar. Opptakene er læringsressurser. Opptak gjøres normalt ikke av gruppeundervisning. I utgangspunktet er systemet satt opp slik at det bare skal vises og gjøres opptak av bilde av læreren og lærerens skjerm. Tale blir derimot tatt opp fra alle som snakker. Hvis du ikke ønsker at din stemme skal høres på opptaket, må du eventuelt vente med spørsmål og kommentarer til etter undervisningen. Sørg også for at boksene merket Do not connect to audio og Turn off my video som du ser i Join Meeting-bildet nedenfor, har en hake.
Behandlingsgrunnlaget for opptakene er universitets- og høyskolelovens §§ 1-3 og 3-8, jfr GDPR artikkel 6 nr 1.
Opptakene oppbevares i og er tilgjengelige for undervisningsformål gjennom Mine studier inntil de ikke lenger er nyttige.
Opptakene er tilgjengelig for ansatte og studenter ved de medisinske og odontologiske fakultetene.

For å delta i undervisning må du ha en lenke eller aksesskoder til møtet. Normalt legger læreren en lenke med navnet ZOOM på den aktuelle timen i Mine studier. Ved å klikke på lenken startes Zoom.

Du blir så bedt om å åpne Zoom. I nettleseren Chrome ser det slik ut. Klikk på Open Zoom

Hvis du ikke alt er innlogget i Zoom, logg inn (se ovenfor). Du kommer så inn i møtet. Dialogen og mulighetene som følger, kan variere etter hvordan læreren har satt opp møtet.

Nederst i bildet finnes en menylinje som dukker opp når du beveger musen i området. Helt til venstre er det et mikrofon-ikon og et kamera-ikon. Dersom du deltar i en forelesning skal begge ha en rød strek som tegn på at begge deler er koblet ut. La kameraet være utkoblet hele tiden under forelesninger. Når du skal si noe, kan du slå mikrofonen av og på ved å klikke på mikrofonikonet eller ved å bruke tastekombinasjonen Alt A eller, kortvarig, ved å holde mellomromstasten nede (fungerer bare når du har aktivisert konferansevinduet ved å klikke deg inn i det).
I gruppemøter kan du som regel koble inn lyd og kamera fra starten.
Se rød tekst om personvern ovenfor.

På samme måte som i vanlig undervisning, kan du rekke opp hånden hvis du vil si noe. Det kan du gjøre med tastekombinasjonen Alt Y på PC og Option Y på Mac. Du kan ta ned hånden igjen på samme vis.
Læreren vil se hvem som har hånden oppe, kan svare og "ta ned" hånden fra sitt kontrollpanel.

Zoom har også en chat-funksjon der du kan skrive korte meldinger til lærer og tilhørere. Klikk på Chat-ikonet på menylinjen nederst i konferansevinduet. Hvis du ikke ser det, er det skjult i ikonet med tre prikker.
Et vindu dukker opp til høyre der du kan skrive meldingen din og se andre meldinger. Meldingen din sendes når du trykker på Enter-tasten.
Du kan lukke sidevinduet med den lille haken oppad til venstre.

Læreren kan ved behov sende deltakerene f.eks. et dokument med underlag til en gruppeoppgave. Det vil dukke opp i det samme sidevinduet som vist over. Ved å klikke på Download arkiveres dokumentet i en mappe du velger på PC'en din og du kan åpne det derfra.

Når undervisningen er ferdig, klikker du på Leave Meeting til høyre på menylinjen.

Til slutt må du bekrefte det ved å klikke på Leave Meeting også i dette bildet