Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Opptak "off-line"

Her beskrives hvordan Zoom kan brukes til opptak uten tilhørere.

Vi forutsetter at du er logget inn i Zoom. Hvis du har ikke har satt opp Zoom ennå, finner du bruksanvisning for det her.

Klikk på New Meeting i inngangsvinduet og du er igang med opptakssesjonen hvor du er den eneste deltakeren.

klikk på Share Screen i menylinjen nederst i konferansebildet. Menylinjen kommer fram når du beveger musen inn i bildet.

Det mest fleksible er å dele hele skjermen fordi du da har frihet til å velge mellom å vise fram presentasjoner og ulike program. Klikk på Screen hvis den ikke allerede er "blået" ut og deretter på Save.

Deretter kan du jobbe fritt på skjermen på helt vanlig vis. Det du kanskje typisk vil gjøre nå, er å starte en fullskjerms powerpoint presentasjon. Når du har presentasjonen oppe, starter du opptak.

Øverst på skjermen er det et lite grønt felt. Hvis du beveger musen inn idet, dukker Zooms menylinje opp ovenfor. Klikk på More og Record on this Computer i den lille menyen som dukker opp.

Når presentasjonen er ferdig, avslutter du opptaket slik du begynte det ved å klikke på det lille grønne feltet, More og Stop recording

Deretter avslutter du skjermdelingen ved å klikke på det lille røde feltet merket Stop Share øverst på skjermen.

Arbeidet avsluttes med å klikke på End Meeting på menylinjen i konferansevinduet.

og bekrefte med å klikke på End Meeting for All

Da begynner maskinen å konvertere opptaket til en mp4-film. Det kan, avhengig av hvor kraftig PC du har, ta laang tid, og du kan ikke lukke Zoom eller logge ut mens det skjer.

Filmen havner i mappen du oppga i oppsettet av Zoom. Standard er C:\Users\ditt_brukernavn\Documents\Zoom\dato_klokkeslett_og_noe_mer. Dersom du har laget flere opptak i samme sesjon, nummereres filmene fortløpende. Den første filmen heter zoom_0.

Hvordan du laster den opp til den aktuelle timen i Mine Studier kan du lese om her.

For tiden vil studiedekanen at vi ikke skal lage opptak hvor det inngår Røde data, typisk helseopplysninger om identifiserbare personer. De nødvendige sikkerhetsrutinene er ikke etablert. Dersom denne beslutningen gjøres om, vil lærerens viktigste oppgave være å påse at opptakene slettes fra egen PC etter at de er overført til Mine studier.