Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Forelesning "på nettet" med opptak

Hvordan du gir studenter tilgang til en videokonferanse er beskrevet under oppsett av Zoom.

Vi forutsetter at du er logget inn i Zoom. Hvis du har ikke har satt opp Zoom ennå, finner du bruksanvisning for det her.

Klikk på New Meeting i inngangsvinduet og du er igang med videokonferansen.

Opptak

Klikk på Record i menylinjen nederst i konferansebildet for å starte opptak. Menylinjen kommer fram når du beveger musen inn i bildet.
Klikk på Record on this Computer i menyen som dukker opp.

Skjermdeling

Vi legger opp til at det bare er bilder fra ditt kamera og din skjerm som skal vises for deltakerne. For å dele skjermen din med deltakerne, klikk på Share Screen i menylinjen.

Det mest fleksible er å dele hele skjermen fordi du da har frihet til å velge mellom å vise fram presentasjoner og ulike program. Klikk på Screen hvis den ikke allerede er "blået" ut og deretter på Share.

Deretter kan du jobbe fritt på skjermen på helt vanlig vis. Du kan for eksempel starte en fullskjerms powerpoint presentasjon og snakke deg gjennom den.

Du avslutter skjermdelingen ved å klikke på det lille røde feltet merket Stop Share øverst på skjermen.

Filmdeling

Dersom du skal vise en film, er det imidlertid best å dele den spesifikt ved å klikke en gang på den slik at den "blåes" ut, sette hake i feltene Share computer sound og Optimize Screen Sharing for Video Clip og til slutt klikke på Share. Avslutt skjermdelingen når filmen er ferdig.

Tavledeling

Det er også mulig å dele en tavle. Klikk en gang på whiteboard slik at den "blåes" ut og deretter på Share.

Øverst på tavlen finnes det noen tegneverktøy. Vær oppmerksom på at lukkekrysset ikke lukker tavlen, bare tegneverktøyene. Tavlen lukkes ved å stoppe skjermdelingen.

Møteledelse

Dersom det er mange deltakere, kreves det stor disiplin når man skal diskutere. Læreren skal vel normalt alltid være "på lufta", mens studentenes mikrofoner må åpnes/stenges ("mutes"/"unmutes") etter behov. Man kan styre samtalen ved å klikke på Manage Participants i menylinjen i konferansevinduet.

eller - dersom man deler skjermen - ved å peke på det lille grønnet feltet med møte-id øverst på skjermen og trekke menyen ned

Det kommer da opp et vindu med oversikt over deltakerne.

Deltakerne har en funksjon for å rekke opp hånden. Dersom en deltaker har gjort det, dukker det opp en liten hånd til høyre for deltakeren. Du kan da "unmute/mute" deltakerens mikrofon ved å klikke på den, og du kan ta ned hånden ved å klikke på den.

Klikk på More for å få opp menyen som styrer "mutingen" generelt. De to øverste elementene er de mest interessante. Her er begge haket av, og det betyr at studentenes mikrofoner slås av når de logger på, men at de selv kan aktivere mikrofonene hvis de vil spørre om noe. Det virker som en fleksibel og funksjonell arbeidsmåte i en større forelesning, og vi anbefaler å ha dette oppsettet. Denne menyen vil det altså som oftest ikke være nødvendig å gå innom.

Sidevinduet kan lukkes ved å klikke på den lille nedoverhaken øverst.

Avslutning

Opptaket avsluttes ved å klikke på den firkantete knappen i menylinjen eller i det lille feltet øverst til venstre i konferansevinduet.

Dette lille vinduet kommer så opp til informasjon.

Videokonferansen avsluttes med å klikke på End Meeting på menylinjen i konferansevinduet.

og bekrefte med å klikke på End Meeting for All

Da begynner maskinen å konvertere opptaket til en mp4-film. Det kan, avhengig av hvor kraftig PC du har, ta laang tid, og du kan ikke lukke Zoom eller logge ut mens det skjer.

Filmen havner i mappen du oppga i oppsettet av Zoom. Standard er C:\Users\ditt_brukernavn\Documents\Zoom\dato_klokkeslett_og_noe_mer. Dersom du har laget flere opptak i samme sesjon, nummereres filmene fortløpende. Den første filmen heter zoom_0.

Hvordan du laster den opp til den aktuelle timen i Mine Studier kan du lese om her.

For tiden vil studiedekanen at vi ikke skal lage opptak hvor det inngår Røde data, typisk helseopplysninger om identifiserbare personer. De nødvendige sikkerhetsrutinene er ikke etablert. Dersom denne beslutningen gjøres om, vil lærerens viktigste oppgave være å påse at opptakene slettes fra egen PC etter at de er overført til Mine studier.

Nyttige tilleggsfunksjoner

Chat

Mange studenter synes det er lettere å stille spørsmål skriftlig enn muntlig. Det finnes en chatfunksjon i Zoom som aktiveres ved å klikke på chat-ikonet på menylinjen. Et vindu dukker da opp til høyre. Det kan kombineres med Manage participants som vist her. Nederst er et felt hvor du kan skrive dine meldinger, men ofte vil vel du som lærer svare muntlig på spørsmålene. I feltet ovenfor akkumuleres alle meldingene fortløpende.
Det kan være greit å ha chat gående som fast rutine siden det er så vanlig å bruke det.
Chat lagres ikke på videoopptaket.

Dokumentdeling

I gruppediskusjoner o.l. kan det være behov for å ha underlagsdata. f.eks. en oppgavetekst. Du kan dele slike dokument med møtedeltakerne. Klikk på Chat-ikonet på menylinjen nederst.
I sidevinduet som dukker opp til høyre, klikker du på File-ikonet og blar deg fram til det dokumentet du vil dele. Når du klikker på Open, sendes det. Merk at du ikke kan ha dokumentet åpent/jobbe med det på din egen PC samtidig som du skal sende det. Dokumentet må være lukket.

En vellykket utsending vises som nedenfor. Deltakerne får et litt annet bilde med en nedlastingsknapp som gjør at de kan hente dokumentet til sin egen PC.

Break-out grupper

Under en forelesning kan man dele opp deltakerne i grupper som fortsetter arbeidet i dedikerte grupperom. Gruppene kan så på et gitt tidspunkt hentes tilbake i fellesrommet.
Klikk på Breakout Rooms-ikonet på kommandolinjen nederst i konferansebildet. Hvis bildet er smalt, kan ikonet skjule seg bak tre prikker ytterst til høyre.

Du bestemmer så hvor mange grupper det skal være og hvordan de skal opprettes. Det enkleste er å la Zoom fordele deltakerne automatisk.
Fyll i antall Rooms, klikk på Automatically og Create Rooms

Klikk på Options i det neste bildet.
I menyen som kommer opp, setter du hake ved Move all participants into breakout rooms automatically, Breakout rooms close automatically after og fyller i det antall minutter du vil at grupperomsarbeidet skal få vare.
Sett hake ved Countdown after closing breakout room og fyll i antall sekunder du vil at deltakerne skal varsles før de tas tilbake til hovedrommet.
Klikk til slutt på Open All Rooms for å starte gruppearbeidet.

Det kommer så opp en liste som viser alle gruppemøtene og hvem som er med hvor. Du kan delta i et gruppemøte ved å klikke på Join til høyre for navnet på grupperommet.

Møtet kommer da opp på i videobildet ditt.
Du kan forlate det og gå tilbake til hovedrommet ved å klikke på Leave Breakout Room ytterst til høyre på menylinjen nederst i videobildet.