Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Gruppemøte "på nettet" uten opptak

Hvordan du gir studenter tilgang til en videokonferanse er beskrevet under oppsett av Zoom.

Vi forutsetter at du er logget inn i Zoom. Hvis du har ikke har satt opp Zoom ennå, finner du bruksanvisning for det her.

Klikk på New Meeting i inngangsvinduet og du er igang med videokonferansen.

Skjermdeling

Vi legger opp til at det bare er bilder fra ditt kamera og din skjerm som skal vises for deltakerne. For å dele skjermen din med deltakerne, klikk på Share Screen i menylinjen nederst i konferansebildet. Menylinjen kommer fram når du beveger musen inn i bildet.

Det mest fleksible er å dele hele skjermen fordi du da har frihet til å velge mellom å vise fram presentasjoner og ulike program. Klikk på Screen hvis den ikke allerede er "blået" ut og deretter på Share.

Deretter kan du jobbe fritt på skjermen på helt vanlig vis. Du kan for eksempel starte en fullskjerms powerpoint presentasjon og snakke deg gjennom den.

Du avslutter skjermdelingen ved å klikke på det lille røde feltet merket Stop Share øverst på skjermen.

Filmdeling

Dersom du skal vise en film, er det imidlertid best å dele den spesifikt ved å klikke en gang på den slik at den "blåes" ut, sette hake i feltene Share computer sound og Optimize Screen Sharing for Video Clip og til slutt klikke på Share. Avslutt skjermdelingen når filmen er ferdig.

Tavledeling

Det er også mulig å dele en tavle. Klikk en gang på whiteboard slik at den "blåes" ut og deretter på Share.

Øverst på tavlen finnes det noen tegneverktøy. Vær oppmerksom på at lukkekrysset ikke lukker tavlen, bare tegneverktøyene. Tavlen lukkes ved å stoppe skjermdelingen.

Møteledelse

Dersom det er mange deltakere, kreves det stor disiplin når man skal diskutere. Læreren skal vel normalt alltid være "på lufta", mens studentenes mikrofoner kan åpnes/stenges ("mutes"/"unmutes") etter behov. Man kan styre samtalen ved å klikke på Manage Participants i menylinjen i konferansevinduet.

eller - dersom man deler skjermen - ved å peke på det lille grønnet feltet med møte-id øverst på skjermen og trekke menyen ned

Det kommer da opp et vindu med oversikt over deltakerne.

Deltakerne har en funksjon for å rekke opp hånden. Dersom en deltaker har gjort det, dukker det opp en liten hånd til høyre for deltakeren. Du kan da "unmute/mute" deltakerens mikrofon ved å klikke på den, og du kan ta ned hånden ved å klikke på den.

Klikk på More for å få opp menyen som styrer "mutingen" generelt. De to øverste elementene er de mest interessante. Her er begge haket av, og det betyr at studentenes mikrofoner slås av når de logger på, men at de selv kan aktivere mikrofonene hvis de vil spørre om noe. Det virker som en fleksibel og funksjonell arbeidsmåte i en større forelesning, og vi anbefaler å ha dette oppsettet. Denne menyen vil det altså som oftest ikke være nødvendig å gå innom.

Sidevinduet kan lukkes ved å klikke på den lille nedoverhaken øverst.

Avslutning

Videokonferansen avsluttes med å klikke på End Meeting på menylinjen i konferansevinduet.

og bekrefte med å klikke på End Meeting for All

Nyttige tilleggsfunksjoner

Dokumentdeling

I gruppediskusjoner o.l. kan det være behov for å ha underlagsdata. f.eks. en oppgavetekst. Du kan dele slike dokument med møtedeltakerne. Klikk på Chat-ikonet på menylinjen nederst.
I sidevinduet som dukker opp til høyre, klikker du på File-ikonet og blar deg fram til det dokumentet du vil dele. Når du klikker på Open, sendes det. Merk at du ikke kan ha dokumentet åpent/jobbe med det på din egen PC samtidig som du skal sende det. Dokumentet må være lukket.

En vellykket utsending vises som nedenfor. Deltakerne får et litt annet bilde med en nedlastingsknapp som gjør at de kan hente dokumentet til sin egen PC.