Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Undervisningsmodell - medisinstudiet

Undervisningen planlegges og gjennomføres slik at LUB'ene i størst mulig grad oppfylles.

Forelesninger, seminarer o.l.

Gruppeundervisning

I klinikken må gruppeundervisningen forsøke å erstatte den avlyste kliniske undervisningen. Derfor må det legges stor vekt på arbeid med kasuistikker.

Ferdighetstrening

Studentene mangler nå tilgang til Ferdighetssenteret, kliniske avdelinger og kursrom. Trinnene i Miller's pyramide for klinisk kompetanse - Knows, Knows how, Shows, Does - dekkes slik:

Selvstudium

Didaktiske hjelpemidler:

Bruksanvisninger

 1. Fjernundervisningen vår basererer seg på videokonferanseprogrammet Zoom.
  Først må man lese - og ta seg tid til å gjøre det skikkelig - bruksanvisningen om installasjon og oppsett. Det er en engangsoperasjon.
  Teskjeversjonen finnes på
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_install.shtml
 2. Zoom-aktiviteter må markeres i timeplanen i Mine studier.
  Oppskrift finnes her:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/minestudier_aktivitet.shtml
 3. Forelesninger holdes med Zoom "live" på nettet for et helt kull. Samtidig gjøres det opptak av lyd og forelesers skjermbilde. Studentene er ikke synlige på video, men kan delta både muntlig og skriftlig. Opptakene legges i Mine studier slik at studentene kan spille de av senere ved behov.
  Oppskrift finnes her:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_full.shtml

  I tillegg trenger man oppskrift for å få opptaket inn i Mine studier:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/minestudier_opplasting.shtml

 4. "Rundebords" gruppeundervisning holdes ved hjelp av Zoom. Alle er synlige på video og snakker sammen, men det gjøres ikke opptak.
  Oppskriften finnes her:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_conference.shtml
 5. Programmet Forelesningsopptak er laget for å ta opp forelesninger i auditorium. Arbeidsprosessen fra installering av programmet til et forelesningsopptak ligger i den aktuelle timen i Mine studier er strømlinjeformet. Programmet fungerer i utgangspunktet bare for Windows 10 PC satt opp av UiO. Det egner seg ikke for å ta opp videokonferanser. Da benyttes den innebygde funksjonaliteten i Zoom.
  Bruksanvisningen til Forelesningsopptak er god og ligger på
  https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/forelesningsopptak/hjelp/guide-forelesningsopptak.html
  Det finnes også en bruksanvisning for installasjon av Forelesningsopptak dersom den ikke allerede er installert:
  https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/forelesningsopptak/hjelp/oppsett-installasjon-2.html
 6. Man kan også gjøre forelesningsopptak uten publikum i Zoom. Det er et alternativ til programmet Forelesningsopptak for de som ikke har UiO oppsatt PC eller har Mac. Oppskriften finnes her:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_record.shtml

  I tillegg trenger man oppskrift for å få opptaket inn i Mine studier:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/minestudier_opplasting.shtml

 7. Noen fag som har vært framoverlente i elæringssammenheng, profiterer på det nå, spesielt i ferdighetstreningen. Se eksempel fra ortopedi: http://meddev.uio.no/elaring/fag/ortopedi/index.shtml

  Flere fag har laget eller er i ferd med å lage spørsmålsdatabaser til formativ testing. Ortopedi er også foregangsfaget her: det ligger formative tester i form av quizzer og kasuistikker (virtuelle pasienter) i elæringsprogrammet, de samme spørsmålene leveres i en løpende, daglig quizz på mobiltelefon (Mimisbrunnr, se http://meddev.uio.no/elaring/mimisbrunnr/intro/index.shtml), og studentene får en 3-uker-før-eksamen formativ test fra en egen database. Alle spørsmålene har såkalt extended feedback, dvs forklaringer som man kan lære av både på gale og riktige svar. En mulig start på formative tester er å plukke ut frittstående MCQ fra gamle, offentliggjorte eksamensoppgaver og supplere de med feedback.

 8. Studentenes basisoppskrift på hvordan de skal installere, konfigurere og bruke Zoom ligger på:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_student.shtml

Personvern
Studentene får denne informasjonen i sin bruksanvisning til Zoom:
Vær oppmerksom på at det gjøres opptak av forelesninger og lignende undervisningsformer hvor mange studenter deltar. Opptakene er læringsressurser. Opptak gjøres normalt ikke av gruppeundervisning. I utgangspunktet er systemet satt opp slik at det bare skal vises og gjøres opptak av bilde av læreren og lærerens skjerm. Tale blir derimot tatt opp fra alle som snakker. Hvis du ikke ønsker at din stemme skal høres på opptaket, må du eventuelt vente med spørsmål og kommentarer til etter undervisningen. Sørg også for at boksene merket Do not connect to audio og Turn off my video som du ser i Join Meeting-bildet nedenfor, har en hake.
Behandlingsgrunnlaget for opptakene er universitets- og høyskolelovens §§ 1-3 og 3-8, jfr GDPR artikkel 6 nr 1.
Opptakene oppbevares i og er tilgjengelige for undervisningsformål gjennom Mine studier inntil de ikke lenger er nyttige.
Opptakene er tilgjengelig for ansatte og studenter ved de medisinske og odontologiske fakultetene.

Student superbrukere

MFU og MSU har funnet superbrukere for de fleste kull på MED- og BM-studiene.
Superbrukerne vil hjelpe studenter med å komme på lufta og være bindeledd mellom lærerne og kullene når det gjelder utviklingen/avviklingen av fjernundervisningen.

Eksempler til inspirasjon

Multimedial "tavle"-forelesning med iPad

Rune Enger på Seksjon for anatomi hadde mandag 17.3. en multimedial dobbeltforelesning i Zoom om øyets oppbygging. Forelesningen fikk særdeles god evaluering av studentene. Forelesningsopptaket er her.

Rune har vanligvis interaktive forelesninger med bruk av tavle og mange ulike multimediale program. Dette gjenskapte han i Zoom ved å bruke/vise program for 3-dimensjonal anatomi (Complete Anatomy), virtuell mikroskopi og Keynote/Powerpoint presentasjon i skjermdelingsmodus.

Tavleundervisningen implementerte han med tegneprogrammet Autodesk Sketchbook på en iPad hvor han tegnet med Apple Pencil. iPad'en var koblet til Mac'en som kjørte Zoom. Zoom hadde en egen knapp for å dele iPad-skjermen. Autodesk Sketchbook er lite kjent for de fleste av oss, men det har nå blitt et gratis program både for PC, Mac og mobile enheter, og det har gode tegneegenskaper, som f.eks. varierende strektykkelse avhengig av hvor mye trykk man legger på "blyanten" (gitt at blyant/brett er trykkfølsom).

Interaksjonen med studentene skjedde dels muntlig og dels ved bruk av chat. Runes erfaring var at mange studenter foretrakk chat.

Evaluering ble gjennomført i Nettskjema, som studentene fikk opp ved hjelp av en QR-kode vist i Powerpointen.

Hele dobbeltforelesningen ble tatt opp med Zooms record-funksjon, og filen på ca 200MB ble greit overført til Mine Studier.

Teknologien fungerte uproblematisk med unntak av noen lydproblemer i starten.

Bildet nedenfor viser Runes oppsett med en iPad med Apple Pencil koblet med USB til en 15" MacBook Pro.