Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Opplasting av forelesningsopptak til Mine studier - NY METODE

Gå til websiden for videoopplasting https://kursopplasting.uio.no.

Det kan være at du først kommer til Weblogin-siden for UiO. Oppgi da UiO brukernavn og passord og klikk på Login.

Klikk på pilen til høyre i menyfeltet Select course. Dersom du er oppført på riktig vis i timeplanen, vil emnet du har forelest i, stå øverst blant Your courses. Klikk på det aktuelle emnet. Hvis emnet ikke finnes her, kan du forsøke å bla deg fram til det under Other courses og velge det derfra. Det er imidlertid da en sjanse for at du får en melding om at du ikke har adgang til å laste opp ressurser til emnet. I så tilfelle må du avslutte opplastingen og kontakte studieadministrasjonen for hjelp med oppføringen i timeplanen.

Når emnet er valgt, velger du på tilsvarende måte hvilken forelesning opptaket hører til fra menyfeltet Select lecture (optional) (NB! Dette skal gjøres - det er ingen opsjon).

Klikk deretter på Next.

I det neste bildet setter du Title recording til noe informativt - tittelen vises i timeplanen. Påse at Published er valgt og klikk på Next.

I det neste bildet klikker du på Browse file(s) og blar deg fram til videofilen som typisk heter zoom_0.mp4 og ligger på C:\Users\ditt_brukernavn\Documents\Zoom\dato_klokkeslett_og_noe_mer).
Klikk så på Open.

Klikk deretter på Upload. Du kan se opplastingens gang. Opplastingen er robust mot feil og kan stoppes og gjenopptas ved behov. Når den er ferdig, klikker du på Confirm and submit files.

Zoom lager også noen andre filer som normalt IKKE skal lastes opp: audio_only.m4a, playback.m3u.
Dersom chat-funksjonen er brukt i løpet av forelesningen, er samtalen lagret i filen chat.txt.
Chat.txt skal av personvernhensyn IKKE lastes opp.
Slett alle opptaksfilene fra PCen din når du har forsikret deg om at opptaket er vel på plass i timeplanen.

Du får nå en bekreftelse som forteller at bearbeidingen av filen vil ta litt tid og at du får en email når den er på plass i timeplanen. Klikk på OK. I bearbeidingen konverteres filen til streaming video som spilles av raskere og enklere enn konvensjonelle videofiler. Dette er derfor den foretrukne måten å laste opp forelesningsopptak.

Klikk eventuelt til slutt på Log out

Opptaket ser slik ut i timeplanen til studentene.