Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Opplasting av informasjon om Zoom-møter i Mine studier

Den enkleste måten å invitere studenter til en undervisningssesjon med deg, er å lage en lenke til møtet og legge den i Mine studier på den aktuelle timen. Det er det denne oppskriften handler om.

For BM-studiene som bruker Canvas, er det mest naturlig å legge møtelenkene der.

Dessverre er en møtelenke i timeplanen i Mine studier synlig for og kan brukes av "all verden" for å koble seg til undervisningen. Det hjelper ikke å benytte Zooms mulighet for å sette et passord på møtet fordi passordet bakes inn i lenken. Det beste man kan gjøre for å begrense adgangen i denne situasjonen er å kreve at de som deltar skal være logget inn - autorisert - av Zoom. Det gjøres ved å skru på opsjonen Only authenticated users can join: Sign in to Zoom i oppsettet av møtet (se nedenfor).

Dersom man vil sikre seg at bare kullet og ansatte på medisin kan delta, kan man i stedet for å legge lenken direkte i timeplanen, legge den i f.eks. et Word-dokument og laste dokumentet opp som en ressurs i 'Mine studier'. Mine studiers rettighetsmekanismer trår da til og hindrer andre enn medisinstudenter og ansatte på medisin å åpne dokumentet og finne lenken til møtet. Som en ekstra sikringsmekanisme kan man da også sette et passord på møtet.

Klikk på Schedule i inngangsbildet

Fyll i tidspunkt og varighet i bildet som kommer opp.
Klikk på Generate Automatically for å få en unik møteinnkalling.
Dersom du inviterer til en forelesning, klikker du på Host: On og Participants: Off under Video. Dersom det er gruppearbeid kan Participants være On.
Klikk på Outlook under Calendar.
Klikk på Advanced Options og deretter på Enable join before host, Only authenticated users can join: Sign in to Zoom og Mute participants on entry. Dersom det er et gruppemøte, kan Mute participants on entry være umerket.
Klikk til slutt på Schedule.

Det lages automatisk en møteinnkalling i Outlook hvor Location er en lenke til møtet. Den ser typisk slik ut: https://uio.zoom.us/j/907525146. Kopier denne lenken, og send eventuelt møteinnkallingen til deg selv om du ønsker møtet oppført i din egen kalender.

Gå til websiden for fagpersoner https://tp.uio.no/timeplan/timeplan.php?type=staff for å legge møteinnkallingen i Mine studier.

Det kan være at du først kommer til Weblogin-siden for UiO. Oppgi da UiO brukernavn og passord og klikk på Login.

Bla deg fram til eller oppgi den den aktuelle uken og klikk på Semestertimeplan.

Hvis du peker i Fagperson-feltet vil knappen Rediger dukke opp. Klikk på den.

I bildet som kommer opp, klikker du på + under Lenker kun for inneværende semester, gir lenken navnet ZOOM og legger inn lenken som du kopierte fra møteinnkallingen ovenfor.
Klikk på Legg til og til slutt på Lagre og vis

Klikk på Logg ut

Møtelenken ser slik ut i timeplanen til studentene.