Empty empty

Det er utviklet et e-læringsopplegg for SPSS

E-læringsopplegget kan også lastes ned som en pdf-filHvorfor lære SPSS?

Medisinsk statistikk er et anvendt fag, og statistisk analyse av data er en viktig del av faget. For å kunne gjøre analysene må vi ha tilgang til og kunne bruke en statistisk programpakke. SPSS er en programpakke som er velegnet for analyse av medisinske data.

Programmet er en integrert enhet av flere dataprogrammer som opprinnelig ble utviklet for samfunnsvitenskapelig forskning, men som i dag i høyeste grad også er nyttig i medisin. Program­pakken er bruker­vennlig, holder høy faglig standard og har gode manualer. Det er lett å lære, i alle fall de enkle analysene. I denne e-læringsopplegget skal vi stort sett holde oss til de enkle analysene. Men programmet inneholder også mange avanserte metoder, som krever mer inngående statistisk kunnskap for å bruke.

Innføringen i SPSS er tenkt brukt gjennom hele medisinerstudiet. Den er ment til selvstudium, og den skal være så utfyllende at den kan leses uten lærerstøttet undervisning. Statistikk undervises i SHS-blokken i modul 1, men statistikk er nyttig gjennom hele studiet. Så lenge statistikk er nyttig også senere, vil også SPSS være det. Det er derfor meningen at vi kan gå tilbake til denne innføringen etter hvert som det er behov for å gjøre en statistisk analyse.

Undervisningen i statistikk SHS-blokken er lagt opp med mye bruk av SPSS. Der vil det refereres til hvilke kapitler i denne innføringen som må leses i forbindelse med forelesninger og gruppearbeid. Senere i studiet vil den måtte brukes til selvstudium

Innføringen er skrevet av . Den er tilrettelagt for e-læring av , i samarbeid med

Datafiler som brukes i kurset

  1. lowbwt.sav
  2. pulse.dat
  3. lowbwt.xls
  4. blodtrykk.sav
  5. cvdrisk.sav

Beskrivelsene av datafilene finner vi e-læringsopplegget. Beskrivelsene gis første gang datafilen brukes.