banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Kurset retter seg mot leger og psykologer i primærhelsetjenesten. Kurset kan også være nyttig for medisin og psykologi-studenter.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: egil.haga@medisin.uio.no

Til kurset

Det psykiatriske intervju

Videoer av psykiatriske intervjuer

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset

Psykodynamisk orientert samtaleterapi

Videoer av psykodynamisk orientert samtaleterapi

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset

Vurdering av samtykkekompetanse

Læringsutbytte: Kurset fokuserer på vurdering av samtykkekompetanse, med særlig fokus på psykisk helsevern.
Pedagogikk: Inneholder tekst, videofilmer og oppgaver i form av refleksjonsspørsmål.
Brukes av: Leger, medisinstudenter, helsepersonell (særlig innenfor psykiatri) og personer som jobber med spørsmål om samtykke og tvang i psykisk helsevern

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jorgen.dahlberg@medisin.uio.no

Til kurset