Velkommen til histopatologiundervisning pĂĄ nett for 4. semester - det nye supplementet til histologisalen for studenter pe 4. semester og andre interesserte. Bildene som brukes er hentet fra snitteskene som brukes under kursene.

Hensikten med sidene er at studentene raskt og effektivt skal kunne forberede kursene, repetere til eksamen og arbeide selvstendig med histopatologi utenfor histologisalen. HĂĄper de faller i smak! Oversikt over snitt i kursene ser du nedenfor:

Patologi i GI-tractus:
Lichen planus
Adenokarsinom i ventrikkel
Cøliaki
Crohns sykdom
Ulcerøs colitt
Tubulovilløst adenom