Hjertesykdommer ekg-trener

Klinisk EKG-tolking

Denne elæringsressursen inneholder ulike pasientkasi der et EKG er registrert som en del av utredningen. Strukturen i materialet er først og fremst ment å underbygge en systematisk tilnærming til klinisk EKG-tolkning. Det er også lagt inn læringsmomenter (bonuskunnskap) som vil gi den nysgjerrige student noe ekstra på veien mot å bli trygg i denne ferdigheten. Ressursen anses som et supplement til ordinær undervisning og lærebøker.

Velg kasus fra menyen til venstre.